» Araştırma Birimi

Merkezin ana birimlerinden bir olan Araştırma – Derleme Birimi, var olan Halkbilim değerlerinin çağdaş yöntemlerle derlenmesi, arşivlenmesi ve sunumu doğrultusundaki bilimsel çalışmaları yürütmektedir. Unutulan ve unutulmaya yüz tutan halk sanatı, kültürü ve ürünlerinin araştırma ve derleme sonuçları, oluşturulmaya çalışılan Araştırma–Derleme Birimi, başta Afyonkarahisar ve çevresi olmak üzere Türkiye’nin her yöresinden mahalli kültürü ve Türk halk kültürünü araştırmak, incelemek, raporlar hazırlama ve yayınlar yapma görevine sahiptir.

 

 

 

AFYONKARAHİSAR HALKOYUNLARI ARAŞTIRMA DERLEME ÇALIŞMASI

Afyonkarahisar Halkoyunları Derleme Çalışması Raporu

   
   AFYONKARAHİSAR HALKOYUNLARI MÜZİKLERİ DERLEMESİ 
   
  AFYONKARAHİSAR HALK GİYİM-KUŞAMI DERLEMESİ
   
   AFYONKARAHİSAR YILKI ATLARI BELGESEL ÇALIŞMASI
   
  FRİG VADİSİ BELGESEL ÇALIŞMASI
   
   AFYONKARAHİSAR TARİHİ-1

AFYONKARAHİSAR TARİHİ-2

   
  AFYONKARAHİSAR FOLKLORUNDA TAŞPINAR DERGİSİ

CİLT-1   CİLT-2    CİLT-3   CİLT-4   CİLT-5    CİLT-6
CİLT-7   CİLT-8   CİLT-9   CİLT-10   CİLT-11   CİLT-12

   
   MERKEZ KÜTÜPHANEMİZDEKİ HALKBİLİM BİBLİYOGRAFYASI