GENEL TANITIM ARŞİVİ


» Hakkımızda

09 Eylül 2008 tarih ve 26992 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Üniversitemiz “Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi”; kurulduğundan bu yana vizyonu, değişmekte olan halk kültürünü derleme, tanıtma, yaşatma ve genç kuşaklara aktarmaktadır.

» Yönetmelik

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ HALKBİLİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ     BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar              Amaç              MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin […]