» Halk Dansları Topluluğu

                                                                                  

                                                                                            A.K.Ü Halk Dansları Topluluğu
 

Merkezin Gösteri ve Uygulama birimi bünyesinde faaliyet gösteren Halk dansları topluluğu, 2000 yılında faaliyete geçmiştir. Topluluğun dansçıları üniversitemizin değişik Fakülte ve Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerinden oluşmaktadır. Yaklaşık 30 kız, 30 erkek dansçı ile çalışmalarını sürdüren topluluk repertuarında, Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait danslara yer vermektedir. 2 yılda bir repertuarını yenileyen topluluğumuz, her yıl ülkemizin çeşitli dans türlerinden oluşan 1 saatlik gösteriler düzenlemektedir.

Topluluk, çalışma tarzında bir değişiklik yaparak son yıllarda daha çok “Dans tiyatrosu” ağırlıklı çalışmakta ve farklı koreografilerle yeni gösterimler düzenlemektedir. “Kocatepe’den Cumhuriyet’e”, “Mehmetçik”, “Nehirlerin Dansı”, “Dört Mevsim Anadolu” adlı çalışmalar bu tarz bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkmıştır.

Yurt içinde ve yurtdışında birçok gösteriler gerçekleştiren halk dansları topluluğumuz, halk kültürü ürünleri içerisinde yer alan Halk danslarının genç kuşaklara aktarılmasında önemli çabalar üstlenmektedir. Halk danslarının derlendikleri yörelerdeki öz ve biçim değerlerinin korunarak sahneye aktarılması ve nesnel sahne ölçütlerinin kullanılması yönündeki çalışmaların sürdürülmesine özen göstermektedir.
 

                                                                                            TOPLULUĞUN REPERTUARI

 

1. Adıyaman: 

Güneydoğu Anadolu bölgesinin bu ilindeki danslar “halay tipidir”. Günlük yaşamdaki kadın  ve erkek dayanışmasını karakterize eden danslarda davul, zurna, bağlama ve kaval eşlik sazı olarak kullanılmaktadır. 

 

2. Afyon: 

Bu yörenin dansları kız ve erkek olarak iki grupla oynanır. Ancak yeni koreografilerle kız ve erkek danslarının birleştirildiği performanslar da gerçekleştirilmektedir. “Kaşıklı Zeybek Dansı” türündedir. Bu yöremize ait Dansların en önemli özelliği omuz ve sırt vuruşmalarıdır. Bazı danslar türkü eşliklidir. Yöresel dansların en bilineni “kırık hava” dır.  Danslarda kahramanlık ve cesaret konusu işlenmektedir. Kaşıklı danslarda, dansçıların giysileri oldukça renklidir. Bu yöremizde Kadınlar kaşıkları dik tutarak dansları icra eder.. Danslar bağlama, sipsi, kabak kemane gibi sazlar eşliğinde oynanır. 
 

3. Artvin: 

Doğu Karadeniz bölgesinin bu dansları “Horon” tipi dansların en belirgin örneklerini  oluşturur. Yörede ayrıca “Bar” türü danslara da rastlanmaktadır. Yörenin dansları kadın erkek beraber oynandığı gibi ayrı ayrı da oynanabilir.  Danslara eşlik eden yöresel çalgılar davul, zurna, tulum ve akordeondur.
 

4. Bingöl: 

Bu Doğu Anadolu şehrinin dansları, kostüm ve müzik olarak farklı özellikler gösterir.  Danslar “Halay” türüdür. Yörenin karakteristik dansı “Kartal”dır. Dans, avını yemekte olan bir kartalın, diğer kartalların saldırısına karşı mücadelesini anlatır. Dansçılar kollarını kanat gibi kullanırlar. Danslar türkülü olabildiği gibi davul, zurna gibi yerel çalgılar eşliğinde de  yapılabilir.

 

5. Bitlis: 

Doğu Anadolu bölgesindeki ilimizin danslarında müzik yapısı ve giysiler oldukça dikkat  çekicidir.  Danslar “halay” tipidir. Bazı danslar türkülüdür, bazıları ise davul ve zurna  eşliklidir. 
 

6. Burdur: 

Akdeniz Bölgesinin bir ili olan Burdur’un dansları Teke Yöresi türündendir. Anadolu’nun güney batısında Akdeniz’e doğru uzanan kara parçasının adı Teke Yarımadasıdır. Bu yörenin dansları, keçinin erkeği “Teke”nin hareketlerinin dansa yansımasından ortaya çıkmıştır. Sekme, arkaya dönerek kaçma ve sıçrayışlar dansın temel özellikleridir. Oyunlar kadın-erkek birlikte oynanır. Dansa eşlik eden çalgılar; Sipsi, Kabak Kemane, Bağlama ve Bendir’dir

 

7. Çiftetelli: 

Hareket serbestliği ve figür zenginliği nedeniyle Anadolu’nun tüm yörelerinde herkes  tarafından kolayca oynanmaktadır. Tek kişi ile olduğu gibi birçok kişinin katılmasıyla kadın ve erkek toplu olarak da sergilenebilir.
 

8. Diyarbakır: 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Diyarbakır ilinin dansları halay türündedir. Bir baş çekenin yönetiminde olması, dans ve ritm disiplini, bu dansların temel karakteridir. Danslar kadın ve erkek tarafından birlikte oynanır. Danslara davul ve zurna eşlik eder.

 

9. Ege Zeybek: 

Batı Ege bölgesinde yer alan İzmir, Aydın, Muğla Manisa ve Denizli yöresine ait   danslar “Ağır Zeybek” türündendir. Danslar kadınlar ve erkekler tarafından ayrı ayrı oynanır.  Danslara eşlik eden yerel çalgılar davul, zurna, bağlama, kabak kemane,  kavaldır.
 

10. Kılıç Kalkan;
Ulusal nitelikte olan bu danslar Anadolunun her bölgesinde görülür. Danslar erkekler tarafından icra edilir. Kılıç ve kalkan ile icra edilen  bu danslar, Yiğitliği cesareti ve kahramanlığı anlatır.

 

11. Kuzey Kafkas: 

19.yüzyılın ortalarından başlayarak Anadolu’nun birçok yöresine göçmen olarak yerleşmiş olan Kuzey Kafkasyalıların danslarından derlenerek sahneye konulmuştur. Kızlar ve erkekler birlikte ve ayrı ayrı dans edebilirler. Eşlik çalgıları Garmon, Akordeon ve koltuk davuludur.
 

12. Seğmen(Seymen): 

Ankara yöresinin halk dansları “Zeybekler” ve “Düz Oyunlar” adı altında ikiye ayrılır. Mertlik ve yiğitliği ifade eden zeybek dansları Orta Asya’dan gelen kültür mirasımızdır. Seğmen Alayı kurulması, dar zamanlarda ve önemli günlerde seçilen bir lider etrafında örgütlenme olayıdır. Bu kişilere de Seğmen veya Efe denir. Düz Oyunlar Zeybeklere göre daha hareketli ve daha kıvrak olan danslardır. Danslara Bağlama, Bendir ve Kaşık eşlik etmektedir.

 

13. Silifke: 

Akdeniz bölgesinin güney kısmındaki dansların genel niteliğini taşıyan bu ilin dansları  “kaşıklı”dır. Dans da kadınlar ve erkekler müziğe eşlik ederek ellerindeki çift kaşığı  çalmaktadır. Günlük yaşamın anlatıldığı danslara küçük davul, klarnet, keman ve bağlama eşlik etmektedir. 

 

14. Trabzon: 

Karadeniz bölgesine ait olan bu danslarda kadın ve erkekler ayrı gruplar halinde gösterimlerini gerçekleştirmektedirler. Karadeniz bölgesinin dansları “Horon” türündendir. Genelde kadın ve erkek karışık, çok sayıda dansçı ile oynanan “horon” ve “karşılama” tipi dansa davul, zurna ve kemençe eşlik etmektedir. Karşılama dansında kadınların dans figürleri de erkeklerinki gibi oldukça hareketlidir. 

 

15. Trakya: 

Trakya bölgesi dansları “hora” ve “karşılama” türündedir. Kadın ve erkek dansçılarla, genellikle düğün ve nişanlarda gösterimi gerçekleştirilir. İki zurna ve bir çok davulun yanı sıra kanun, ud, klarnet, keman, def gibi müzik aletleri de eşlikte kullanılmaktadır