» Köy Seyirlik Oyunları Topluluğu

 

"Köylü Tiyatrosu" adı ile de bilinen köy seyirlik oyunları düğünlerde, bayramlarda ya da yılın belirli günlerinde köylülerimizin genellikle "oyun yapma","oyun çıkarma" adı altında bereket bolluk, sağlık ve yeni yılı karşılamak amacıyla oynadığı törensel içerikli oyunlardır.

Seyirlik oyunlar ilkel bir tiyatro örneğidir. Sanat kaygısından çok toplumsal ve dinsel açıdan işlevseldir. Seyirlik oyunları günlük yaşamı taklit eden (kalaycı, berber, çift sürme vb.),hayvanları taklit eden (deve, ayı, tilki, kartal vb.),mevsim değişiklikleri, yıl değişimleri amacıyla oynanan oyunlar (köse gelin) bolluk ve berekete dönük oynanan oyunlar (saya gezme, koç katımı törenleri, cemal oyunu vb.) yağmur yağdırmak için oynanan oyunlar (çömçe gelin vb.) oluşturur

Bu oyunlar meydanlarda oynandığı gibi kışın oda içerisinde de oynanmaktadır. Çeşitli inanış ve mitlerin kaynaklık ettiği bu oyunlar, eski Anadolu uygarlıklarının, Anadolu toprakları üzerinde yaşayan halkımızın Orta Asya'dan getirdiği kültürel öğeler ve İslamiyet’i kabulünden sonraki İslami öğelerle birleşen bir kültürel sentezin izlerini taşır.

Merkez bünyesinde üniversitemiz öğrencilerinden oluşan Köy Seyirlik Oyunları Topluluğu  Ülkemizin değişik yörelerine ait Köy seyirlik oyunlarını icra etmektedirler. Ayrıca  Afyonkarahisar yöresine ve diger yörelere ait  Törensel kültürler ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. bu amaçla öncelikle Afyonkarahisara ait "Gezek Kültürü", "Yaren Kültürü", "Ahilik Töreni" gibi Törensel kültürleri yaşatmak için gösteri çalışmaları yapılmaktadır

                                                             Topluluğun Repertuarı
 

 

 

  

 

Ayı
1990 lı yılların başına kadar ülkemizde Marmara ve Trakya Bölgesinde görülen  “Ayı oynatıcılığı” mesleğinin Köy Seyirlik Oyunları Topluluğunun sahne teknikleri kullanarak yorumlanmasına dayanan bir Köy seyirlik oyundur

   
Deve
Anadolu’nun çeşitli yörelerinde farklı niteliklerde oynanan bir “Köy Seyirlik” oyunudur. 3 erkek 1 bayan dansçıyla oynanır.  Köy Seyirlik Oyunları Topluluğun yorumuyla “Deveye hendek atlatmak” halk deyiminin Türk Halk mizahının önemli karakteri Nasrettin Hoca ile canlandırılması temeline dayanır.
   
Kıskanç (Aşuk-Maşuk)
Gösterimi 3 erkek dansçıyla gerçekleşmektedir. Müzik eşliğinde, karınlarına insan yüzü  çizilmiş (2 erkek, 1 kadın yüzü) dansçılar, baş ve kollarını saklayacak biçimde  giyinmektedirler. Dans içinde, kadın rolündeki dansçının iki erkek dansçı arasında kıskançlık yaratması anlatılır.
   

Kurt-Kuzu:
Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülen bir seyirlik oyundur. Erkek oyuncular tarafından icra edilir. Oyunda bir çobanın sürüsüne musallat olan Kurdun, çobanla mücadelesi mizahi bir şekilde anlatılır.

 

 

 

Kartal:
Anadolunun birçok yöresinde görülen bir Seyirlik oyundur. Erkekler tarafından oynanır. Kartallar arasındaki mücadeleyi anlatır.

 

Küçük Güreşçiler :
Orta Asya Türk Kültüründe Yaşatılan seyirlik bir oyundur. Oyun Anadolu da gerçekleştirilen Yağlı güreş kültürel dokusuna uyarlanarak sahnelenmiştir

 

Sopa oyunu:
Doğu
Anadolu bölgesinde görülen bir seyirlik oyundur. Erkekler tarafından oynanılır.  Ellerinde uzun sopalarla tek sıra halinde oynanan bu oyuna davul zurna eşlik etmektedir